Hòa Thượng Triệu Châu Tùng Thẩm hỏi hai vị tăng mới đến tham vấn rằng:

- Hai ngươi đã từng đến đây chưa?

- Thưa chưa từng đến.

- Uống trà đi.

Lần khác Hòa Thượng lại hỏi mấy vị tăng mới đến rằng:

- Các ngươi đã từng đến đây chưa?

- Thưa đến rồi.

- Uống trà đi.

Thấy vậy vị Viện Chủ bèn thưa rằng:

- Bạch Hòa Thượng, đối với người mới đến tham học mà Hòa Thượng dạy "uống trà đi" thì không sao cả, còn mấy người trước kia đã từng đến đây rồi sao Hòa Thượng cũng bảo họ "uống trà đi"?

Triệu Châu mới lớn tiếng gọi:

- Thầy Viện Chủ!

- Dạ, Viện Chủ đáp.

- Thầy uống trà đi. Triệu Châu nói.

Như vậy đối với người mới đến hay đã từng đến tham học, Hòa Thượng Triệu Châu đều không phân biệt và mời uống trà. Khi thọ nhận tách trà này với vô tâm thì có thể nói rằng vị ấy đã thấu triệt được cốt tủy của Thiền. Như chúng ta cũng đã biết, ngày nay hình thức Cha-no-yu vốn phát xuất từ Trà Lễ trong Thiền Môn. Thiền sư Nhất Hưu Tông Thuần đã Truyền trao nghi thức này lại cho Châu Quang và Thiên Lợi Hưu là người thành công trong việc hình thành nên Trà Đạo.

 Đừng nói chuyện thành bại. Đừng nói chuyện giàu nghèo. Uống trà đi

Chính Lợi Hưu đã từng nói rằng :"Cha-no-yu nghĩa là biết cái gốc của việc chỉ đun nước sôi, khuấy trà rồi uống mà thôi." Nếu như chúng ta quên đi cái gốc mà Lợi Hưu đã từng nhấn mạng thì Trà Đạo không còn ý nghĩa nữa. Tuy nhiên mấy chữ "chỉ mà thôi" ấy cũng không dễ làm.

Gọi đặt hàng


Giá trên web là giá bán lẻ ( giá buôn, giá đại lý) liên hệ 0974 691 866 (Ms. Hường) đt,zalo,viber,ims

 

Trà đàm

Uống trà đi

Uống trà đi... đừng nói chuyện đời... đừng bàn chuyện người
Đừng nói chuyện thành bại, đừng nói chuyện giàu nghèo...
Nó có đáng gì đâu..!

Uống trà đi...!!!

Uống trà đi

hái chè
chè búp nõn tôm
nghệ thuật pha trà đúng cách
nghệ thuật uống trà đúng cách